Steuntje in de rug voor Amsterdamse Reddingsbrigade dankzij VriendenLoterij

Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor de Amsterdamse Reddingsbrigade! De reddingsbrigade is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. De Amsterdamse Reddingsbrigade gaat het geld gebruiken voor het opleiden van vrijwillige lifeguards, zodat zij de veiligheid op evenementen en stranden kunnen waarborgen.

Caroline Feenstra, vicevoorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade: “Deze benoeming is heel belangrijk voor de brigade! We hebben veel kosten en weinig inkomsten. Dankzij deze bijdrage kunnen we nieuwe vrijwillige lifeguards opleiden die op evenementen en stranden de veiligheid kunnen waarborgen.”

‘Clubs van de Week’
Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Tot en met 31 december 2021 benoemt de VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen en stichtingen tot ‘Clubs van de Week’. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden.

Extra financiële steun
Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Minimaal 40 procent van de inleg van de deelnemer gaat dan direct naar een eigen gekozen club, vereniging of stichting. Dat kan zijn voor kunst en cultuur via onze culturele partners of voor een van de maatschappelijke organisaties. Dit kunnen ook lokale clubs en verenigingen zijn die de deelnemer een warm hart toedraagt. 

amsterdamsereddingsbrigadeontvangtchequevan5.000eurovanvriendenloterij.jpg
Amsterdamse Reddingsbrigade ontvangt cheque van 5.000 euro van VriendenLoterij Foto: Tjarko Hazewinkel