VriendenLoterij steunt Stichting Welzijn Ouderen Digna-Zeelandiahoeve uit Amstelveen met 5.000 euro

Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor Stichting Welzijn Ouderen Digna-Zeelandiahoeve uit Amstelveen! De stichting is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. Stichting Welzijn Ouderen Digna-Zeelandiahoeve gaat het geld gebruiken om activiteiten en evenementen te organiseren voor de bewoners. 

 

Jan Kolk, bestuurslid bij Stichting Welzijn Ouderen Digna-Zeelandiahoeve: “Met deze bijdrage van 5.000 euro kunnen wij zóveel doen. Dat is echt geweldig! We gaan er in ieder geval leuke uitjes voor onze bewoners van organiseren. Op die manier zorgen we voor sociale contacten en halen we de bewoners uit hun isolement.”

‘Clubs van de Week’
Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor de titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich tot 30 november 2022 aanmelden op www.clubsvandeweek.nl.

Extra financiële steun
Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Minimaal 40 procent van de inleg van de deelnemer gaat dan direct naar een eigen gekozen club, vereniging of stichting. Dat kan zijn voor kunst en cultuur via onze culturele partners of voor een van de maatschappelijke organisaties. Dit kunnen ook lokale clubs en verenigingen zijn die de deelnemer een warm hart toedraagt. 

dignazeelandiahoeveontvangtchequevan5.000eurovanvriendenloterij.jpg
Digna Zeelandiahoeve ontvangt cheque van 5.000 euro van VriendenLoterij Foto: Jurgen Jacob Lodder