Steuntje in de rug voor Ad uit Zevenbergen dankzij VriendenLoterij

Een grote verrassing van de VriendenLoterij voor Ad uit Zevenbergen. Om Ad een steuntje in de rug te geven, deed Stichting SOVAK voor hem een aanvraag bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij. Daarmee gaat zijn hartenwens in vervulling: Ad krijgt een elektrische mountainbike, zodat hij ondanks zijn gezondheidsproblemen mee kan fietsen met het project Equipe Mont Ventoux.

Monique Oonincx van Stichting SOVAK: “In 2018 zijn wij begonnen met het (fiets)project Equipe Mont Ventoux. Samen met lichamelijke en verstandelijk gehandicapte cliënten werken we toe naar het beklimmen van de Mont Ventoux in Frankrijk. Hiervoor trainen we op dit moment drie keer in de week. Het gaat niet persé om het behalen van de top, maar voornamelijk om het hele proces dat daaraan voorafgaat. Het gaat om het samen behalen van persoonlijke doelen, omgaan met tegenslagen, vieren van mijlpalen en het belangrijkste: plezier beleven met elkaar.”

Ad is één van onze cliënten en wil heel graag de Mont Ventoux gaan beklimmen. Helaas is Ad heel ziek geworden en is hij opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij heeft veel ingeleverd qua energie waardoor het voor hem niet meer mogelijk is om op een wielrenfiets mee te fietsen. We zijn blij dat we dankzij het VriendenFonds van de VriendenLoterij Ad een elektrische mountainbike kunnen aanbieden, zodat hij alsnog met ons kan blijven meefietsen én zijn doel kan behalen!”

Tijdens het eerste rondje op zijn nieuwe elektrische mountainbike was er een grote glimlach op het gezicht van Ad te zien. Hij reageert enthousiast: “Dit was voor herhaling vatbaar.”

VriendenFonds van de VriendenLoterij vervult hartenwensen
Het hele jaar kunnen goede doelen, clubs, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties een aanvraag doen om iemand in het zonnetje te zetten. www.vriendenloterij.nl/vriendenfonds
 

eensteuntjeinderugvooraduitzevenbergendankzijeenaanvraagvanstichtingsovakbijhetvriendenfondsvandevriendenloterij.png
Een steuntje in de rug voor Ad uit Zevenbergen dankzij een aanvraag van Stichting SOVAK bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij